Internasjonalt arbeid

Internasjonalt arbeid

TC216 er den internasjonale geotekniske foreningen ISSMGE sin tekniske komite for frostrelatert geoteknikk.

Newsletter_TC216_April_2011.pdf

International Permafrost Association

FiJ skal bidra til internasjonalt arbeid gjennom:

International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE) sin tekniske komite TC216 om frost, der Arne Instanes leder komiteen i perioden 2010 - 2013, der Norge også er representert ved Anne-Lise Berggren, og gjennom International Permafrost Association (IPA), der FiJ-komiteen fungerer som "the Norwegian Adhering Body" i IPA Council. Gisle Håland er Norges representant for 4 års peroioden 2008 - 2012.

International Symposium on Ground Freezing har vært arrangert en rekke ganger:

lISGF´78: Bochum, Tyskland
lISGF´80: Trondheim, Norge
lISGF´82: Hanover, USA
lISGF´85: Sapporo, Japan
lISGF´88: Nottingham, Storbritania
lISGF´91: Beijing, Kina
lISGF´94: Nancy, Frankrike
lISGF´97: Luleå, Sverige
lISGF´2000: Louvain-la-neuve, Belgia

For tiden er det imidlertid ingen aktivitet.

Meld deg på vårt nyhetesbrev

Vi sender ut nyhetsbrev etter ....