FROSTdagen
 
Date: Tuesday 19th November
Place: Norges Geotekniske Institutt (NGI), Sognsveien 72, Oslo (same place as last year)
Time: 09:30-17:00
Program:
 

09:30 – 10:00 Coffee and registration

Session on permafrost:

10:00 – 10:10 Welcome, info web-page

10:10 – 10:30 Idun Eiken: An experimental study of thermal properties and the influence on the ground thermal regime in permafrost soil

10.35 – 10.55 Graham Gilbert, NGI: Application of cone penetration testing in permafrost

11:00 – 11:20 Kjersti Gisnås, NGI: Tre tiår med dype permafrostfrosttemperaturer i Longyearbyen og Svea

11:25 – 11:40 Coffee break

11:40 – 12:00 Arne Instanes, Instanes AS: Svalbard Globale Frøhvelv – Rehabilitering av adkomsttunnel 2018-2019

12:05 – 12:25 Anne Lise Berggren, GEOFROST: Svalbard Globale Frøhvelv – Grunnfrysing som hjelpemiddel ved rehabiliteringen

12:30 – 13:15 Lunch

 

13:15 – 14:00 Frost i jord årsmøte: 

  1. Åpning, Minneord for Gisle Håland v/Arne Instanes  
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste  
  3. Valg av møteleder og referent  
  4. Årsmelding
  5. Regnskap og budsjett  
  6. Fastsette 2-årig rullerende arbeidsplan  
  7. Innkomne saker  
  8. Valg av styre og valgkomite

 

14:00 – 14:10 Coffee break

14:10 – 14:30 Paula Hilger, NGU/UiO: Rock-slope failures in Norway – What is the role of permafrost?

 

Session on seasonal frost:

14:35 – 14:55 Inge Hoff, NTNU: Frost protection of roads and railways

15:00 – 15:20 Kjell Arne Skoglund, Statens vegvesen: Endringer i krav til frostdimensjonering av veg

15:25 – 15:40 Coffee break

15:40 – 16:00 Jostein Aksnes, Statens vegvesen: Modellering basert på data fra forsøksfelt sør for Trondheim

16:05 – 16:25 Ingunn Glenjen, Statens vegvesen: Frostsikring/finrensk i tunnel -  E39 Svegatjørn-Rådalprosjektet

16:30 – 16:45 Sum up

17:00 - 19:00 Dinner at Egon restaurant - Ullevål Stadion

 
 
The Frost Symposium is free of charge, including lunch.
The annual assembly will be held as an extension of the lunch break.

 

Meld deg på vårt nyhetesbrev

Vi sender ut nyhetsbrev etter ....