FROSTdagen
 
Date: Tuesday 19th November
Place: Norges Geotekniske Institutt (NGI), Sognsveien 72, Oslo (same place as last year)
Time: 09:30-17:00
Preliminary program:
  1. Application of cone penetration testing in permafrost (Graham Gilbert, NGI)
  2. An experimental study of thermal properties and the influence on the ground thermal regime in permafrost soil (Idun Eiken, masteroppgave UNIS)
  3. Rock-slope failures in Norway – temporal development and climatic conditioning (Paula Hilger, NGU/UiO)
  4. Tre tiår med dype permafrostfrosttemperaturer i Longyearbyen og Svea (Kjersti Gisnås, NGI)
  5. Svalbard Globale Frøhvelv – Rehabilitering av adkomsttunnel 2018-2019 (Arne Instanes, Instanes AS).
  6. Svalbard Globale Frøhvelv – Grunnfrysing som hjelpemiddel ved rehabiliteringen (Anne Lise Berggren, GEOFROST)
  7. Frost protection of roads and railways (Inge Hoff, NTNU)
  8. Modellering basert på data fra forsøksfelt sør for Trondheim (Jostein Aksnes, Statens vegvesen)
  9. Endringer i krav til frostdimensjonering av veg (Kjell Arne Skoglund, Statens vegvesen)
  10. Frostsikring/finrensk i tunnel -  E39 Svegatjørn-Rådalprosjektet (Ingunn Glenjen, Statens vegvesen)
 
The Frost Symposium is free, including lunch.
The annual assembly will be held as an extension of the lunch break.
Final program will be ready 1st November.

 

Meld deg på vårt nyhetesbrev

Vi sender ut nyhetsbrev etter ....