Tidligere arrangementer

FROSTdagen 2017

Fra desember 04, 2017 09:00 frem til desember 04, 2017 17:00
Lagt inn av elena
Kategorier: FROSTdagen
Treff: 962

Hei alle medlemmer av Frost i Jord komiteen!

Frostdagen 2017 vil bli arrangert på NTNU Gløshaugen i Trondheim mandag 4. desember. Adresse:  Gamle elektro, rom EL3. Kart: http://bit.ly/2mQ9Fhh

Programskissen ser slik ut:

9.30-10.00 Kaffee

10.00-10.15: Velkommen

Sesongfrost

10.15 – 10.40: Carlos Monrabal-Martinez, Multiconsult: Infiltration response under freezing/thawing conditions of adsorbent amended filters

10.40 – 11.05: Benoit Loranger, NTNU: New data from the field observations in road and railway construction – Røros.

11.05 – 11.30: Guy Dore, Laval University: Frost protection for pavements in Quebec Province (Canada): current practice and on-going research

Permafrost

11.30 – 11.55: Martin Nerhus Øen, Veidekke Arctic: Road construction on Marthabreen, Svalbard – the Lunckefjell coalmine project 2012 - 2013

12.00-12.45: Lunch

13.00 – 13.25: Guy Dore, Laval University: Adaptation of transportation infrastructure in permafrost regions: Problem assessment and development of solutions

13.25 – 13.50: Julie Lepage, NTNU: Development of a methodology for the design of low-impact drainage systems along transportation infrastructure in permafrost environments

13.50 – 14.15: Justina Czekirda, Universitetet i Oslo: Transient permafrost modelling for Iceland

14.15 – 14.40: Gustav Grimstad, NTNU Geoteknikk: Constitutive modelling of frozen soils

14.40 – 15.05: – Bernd Etzelmuller, Universitetet i Oslo: Permafrost rock walls in Norway - new data and models.

15.05-15.30: Pause

15.30-17.00: Frost i jord årsmøte

Agendaen for årsmøtet er:

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling og sakliste
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Årsmelding
  5. Regnskap og budsjett
  6. Fastsette 2-årig rullerende arbeidsplan
  7. Innkomne saker
  8. Valg av styre og valgkomite
  9. Avslutning

Deltakelse på FROSTdagen er gratis

Meld deg på vårt nyhetesbrev

Vi sender ut nyhetsbrev etter ....